ZAPISY DO ŻŁOBKA

ŻŁOBEK KACZKA DZIWACZKA UL. SAPERSKA 51/1
ŻŁOBEK KACZKA DZIWACZKA ODDZIAŁ II UL. CZECHOSŁOWACKA 8
ŻŁOBEK KACZKA DZIWACZKA ODDZIAŁ II UL. CZEREMCHOWA 27

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dzieci przyjęte na terminy od czerwca do września 2021 r.
najpóźniej do końca tygodnia tj. do 19.03.2021 r. będziemy się kontaktować z Państwem  mailowo w celu przesłania umowy.

do 07 kwietnia 2021 roku Rodzice/opiekunowie prawni mają czas na skontaktowanie się telefoniczne ze żłobkiem,
w celu ustalenia terminu podpisania umowy.

Wszystkie dzieci zostaną przyjęte po spełnieniu wymogów formalnych, dlatego od wszystkich Rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych  Żłobek jest zobowiązany do pobierania:

a) kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego odbycie obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przez dziecko. Należy dostarczyć kopię pierwszej strony z książeczki zdrowia dziecka + kopie strony ze szczepieniami podpisane przez Rodziców/opiekunów prawnych, z data i klauzulą „zgodne z oryginałem”
Powyższy warunek nie dotyczy dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne do wykonania szczepień. Powyższe rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani potwierdzić właściwym zaświadczeniem.

b) kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem pierwszej strony zeznania rocznego z potwierdzeniem złożenia do urzędu skarbowego aktualnego na dzień zapisania dziecka do żłobka

Nieotrzymanie maila ww. terminie, będzie równoznaczne
z nieprzyjęciem dziecka do placówki

Aby zapisać dziecko do żłobka, należy wypełnić elektronicznie WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA i zgłosić się do dyrektora placówki. LINK: https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/

W pierwszej kolejności przyjmujemy rodzeństwo wychowanków Kaczki Dziwaczki.

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

Rok 2020/2021 (dane na 17-03-2020):

Przedszkole, ul. Saperska 51:

  • 2 wolne miejsca – rocznik 2015

Przedszkole, ul. Czeremchowa 27:

  • 1 wolne miejsca – rocznik 2016
  • 1 wolne miejsca – rocznik 2017

Zapisy do przedszkola prowadzimy przez cały rok kalendarzowy. Liczba miejsc jest ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci, które uczęszczały do naszego żłobka oraz rodzeństwo wychowanków Kaczki Dziwaczki.

Aby zapisać dziecko do przedszkola, należy pobrać i wypełnić WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA i zgłosić się do dyrektora placówki.

POBIERZ WNIOSEK