Już od najmłodszych lat trzeba wpajać dziecku, iż ruch jest podstawowym składnikiem zdrowia. Dlatego też przedszkole wspólnie z rodzicami powinni kształtować pozytywne nastawienie dziecka do zabaw i zajęć ruchowych oraz uprawiania sportu. Ruch jest także ogromną i naturalną potrzebą każdego zdrowego kilkulatka. Twórcy zabaw są zdania, że doświadczenia ruchowe i kinestetyczne zdobyte przez dziecko w pierwszych sześciu latach ( czyli także w okresie przedszkolnym) stymulują rozwój mózgu dziecka poprzez budowanie nowych połączeń pomiędzy miliardami komórek w mózgu.

Ruch- obok dotyku i innych zmysłów pierwotnych – jest bardzo istotny w zdobywaniu kolejnych szczebli rozwojowych, odgrywa znaczącą rolę w rozwoju ruchowy, rozwoju mięśni i stawów. Zmysły przedsionkowy i prioceptywny stanowią podstawę rozwoju równowagi, koordynacji, precyzyjnych ruchów ręki, w tym grafomotoryki, oraz do kształtowania motoryki dużej.

Należy jednak pamiętać, że zabawy ruchowe powinny być adekwatne do wieku dziecka. Poniżej pokrótce opisze jak powinny wyglądać zabawy dla każdej grupy wiekowej dla dziecka w wieku przedszkolnym

 1. Trzylatki:
 • Stosujemy zabawy ruchowe w formie opowieści ruchowych, zabaw orientacyjno-porządkowych, naśladowczych, bieżnych, z elementami równowagi
 • Proste ćwiczenia niewymagające precyzji ruchu, ale takie które dają wiele satysfakcji, zadowolenia i radości
 • Pamiętamy o atrakcyjnych przyborach i muzyce
 • Uwzględniamy indywidualne predyspozycje dziecka

2. Czterolatki:

 • Najbardziej odpowiadającą formą jest forma zabaw ruchowo- naśladowczych
 • U czterolatka zaczyna przejawiać się właściwa czynność biegania, wydłuża długość kroku przy bieganiu, przestaje biegać na całych stopach, z wyprostowanym tułowiem – dlatego też duża ilość zabaw bieżnych
 • Ćwiczenia kształtujące równowagę ( bo wzrasta umiejętność utrzymywania ciała     w równowadze statycznej i dynamicznej)
 • Duża ilość zabaw skocznych ( bo w tym wieku doskonali się umiejętność skoku)
 • Ćwiczenia mogą być bardziej precyzyjne
 1. Pięciolatki, sześciolatki :
 • Starsze przedszkolaki zdecydowanie lepiej będą się czuły i funkcjonowały, gdy zorganizujemy im zajęcia ruchowe w formie zadaniowej z elementami współzawodnictwa czy rywalizacji
 • Ćwiczenia aktywizujące różne obszary mózgu- dotyk, słuch itd., a także zwiększające umiejętność przyswajania wiedzy, a mianowicie: turlanie, czworakowanie, marsz, przewroty, obroty, łapanie piłki
 • Należy je mobil ozwać do zapamiętywania i wykonywania kombinacji czynności, naśladowania sekwencji ruchów