hello

Nauczanie języka dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest jednym z najtrudniejszych, ale i najbardziej satysfakcjonujących zadań dla nauczyciela. Według dr Małgorzaty Pamuły na tym etapie podejście metodyczne odbiega od tradycyjnego ze względu na ograniczenia dzieci w umiejętności czytania i pisania oraz zrozumienia relacji czasowych i przestrzennych; jest to bardziej proces uwrażliwiania dzieci na nowy język oraz proces inicjacji czy też integracji językowej. Termin integracja można rozumieć jako zdolność do odbioru informacji ze wszystkich zmysłów, do interpretowania i organizowania tych informacji w celu zorganizowania odpowiedzi w formie reakcji.

Dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje się ciekawością świata, dużymi pokładami energii oraz wyczuleniem na bodźce akustyczne i wizualne. Proces uczenia się języka angielskiego u małych dzieci, to przede wszystkim rozwój sprawności takich jak: słuchanie, mówienie i śpiewanie.

Claire Selby, która od wielu lat zajmuje się nauczaniem dzieci języka angielskiego, sama jest autorką wielu kursów językowych dla edukacji początkowej. Na bazie własnej wiedzy, obserwacji oraz doświadczeń opracowała metodę, dzięki której uczy z powodzeniem dzieci pochodzące z różnych kultur i zakątków świata.

Metoda Spiral Language System (Spiralny System Językowy) zakłada naukę według sześciu etapów:

Sounds, Pictures, Interest, Repetition, Actions, Links.

1. Sounds- piosenki, bajki, dialogi, rymowanki oraz gry słowne;

2. Pictures – karty obrazkowe (warto połączyć tutaj dwie albo trzy modalności – kartę obrazkową z muzyką lub ruchem), animacje, historyjki obrazkowe, ilustrowane rymowanki, obrazy interaktywne;

3. Interest –sposobem na zainteresowanie dziecka jest odwołanie się do bliskich mu i stosownych do wieku zagadnień, szczególnie tych, które przemawiają do jego emocji i poczucia humoru (Shelby 2011:24);

4. Repetition – utrwalanie materiału jest kluczowym sposobem efektywnego uczenia.

5. Actions –ten etap zakłada połączenie nauki języka z aktywnością ruchową, która angażuje motorykę małą (czynności związane z użyciem palców i dłoni) i dużą(sprawność ruchowa całego ciała (Shelby 2011:28)

6.Links –polega na budowaniu sieci połączeń poprzez bazowanie na poznanym materiale, ale również łączy znane elementy z nowymi

Zajęcia powinny rozpoczynać i kończyć się w znany dzieciom sposób. Dzięki temu na zajęciach możemy uzyskać ład oraz bezpieczeństwo. Dzieci, które nie posiadają jeszcze wypracowanego myślenia czasoprzestrzennego, dzięki tym zabiegom wiedzą, kiedy jest początek i zakończenie zajęć.

Literatura:

Komorowska, H. (2001), „Metodyka nauczania języków obcych”. Warszawa: Fraszka Edukacyjna

Selby, C. (2011), „Jak pomóc dziecku nauczyć się angielskiego.” Tłum. M. Pilawska

Miksa, Warszawa: Agora.