Przyjmujemy zapisy na wolne miejsca od 01.01.2018 w ramach opisanego poniżej projektu.

 

 

Rekrutacja do Oddziału II przy ul. Czechosłowackiej 8 na miejsca w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania”

OPIS PROJEKTU

DATA REALIZACJI PROJEKTU  01.01.2018 – 31.12.2018

CEL GŁÓWNY PROJEKTU Wzrost do końca 2018r. aktywności zawodowej 84 osób (81K i 3M) mieszkających/uczących się/pracujących na terenie miasta Poznania w myśl przepisów KC; sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie 59 nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach oraz 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi świadczonych przez 7 opiekunów dziennych; w tym wsparcie 50% uczestników projektu będących osobami bezrobotnymi/biernymi zawodowo (42 os., w tym 40K i 2M) w powrocie na rynek pracy i w efekcie znalezieniu pracy przez co najmniej 16K (39%K) i 1M (50%M).

PLANOWANE EFEKTY –  utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3

                                           – aktywizacja zawodowa bezrobotnych i biernych zawodowo uczestników projektu

 

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU  – 2  513 670,78 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH  –  2 136 620,16 zł

PARTNERZY PROJEKTU   –  MIASTO POZNAŃ

                                              – POWIATOWY URZĄD PRACY

                                              – PRYWATNY ŻŁOBEK „KACZKA DZIWACZKA”

                                               – PRYWATNY ŻŁOBEK „KOLOROWY DOMEK”