Przez cały tydzień Dzieci z Grupy TYGRYSKI przyglądały się książkom,które przyniosły z domu oraz z biblioteczki w sali. Badały je, mierzyły, porównywały. Wspólnie ustaliliśmy co wiemy o książkach, rozmawialiśmy o tym jaka jest książka, Dzieci opowiadały jak wygląda książka. Przez cały tydzień Rodzice przychodzili i czytali książki naszym Dzieciom w przedszkolu. Aż w końcu powstała piękna książka o przygodach Paka autorstwa Tygrysków z przedszkola Kaczka Dziwaczka.


                                              Przygody Paka – autor TYGRYSKI z przedszkola KACZKA DZIWACZKA                                                   

Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. 

Czytanie książek wspiera rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny dziecka. Zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne malucha, a przy tym przynosi mu radość i pozostawia cudowne wspomnienia. Pamiętajmy, że czytając dziecku książkę, w istocie dajemy mu największy dar – swój czas, wyłączną uwagę, pełne zaangażowanie, nasz entuzjazm dla czytania, miłość. Dlatego dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane. Tego rodzaju świadomość buduje jego poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę w siebie. 

Dobra literatura dla dzieci powinna wspierać zdrowy rozwój dziecka we wszystkich wymiarach: emocjonalnym, poznawczym, intelektualnym, społecznym, kulturalnym i moralnym. Książki dla dzieci powinny służyć:

Do głośnego czytania dzieciom warto wybierać książki:

 • skierowane do dziecka, zrozumiałe i ciekawe dla niego;
 • dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęków i niepokoju;
 • sensowne – o czymś istotnym dla dziecka lub uczące czegoś ważnego;
 • napisane lub tłumaczone poprawnym i pięknym językiem;
 • uczące racjonalnego myślenia;
 • przynoszące rzetelną wiedzę;
 • kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie do świata
 • rozwijające poczucie humoru, także abstrakcyjnego;
 • rozwijające dobry smak, oferujące rozrywkę na wysokim poziomie;
 • rozwijające wrażliwość estetyczną;
 • niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, zwierząt, przyrody, kraju, uznanych norm społecznych i sprawiedliwego prawa. 

Pamiętajmy, że czytanie dziecku, już od narodzin, to jeden z najważniejszych darów, jakie możesz dać małemu człowiekowi 🙂