Ogłoszenia - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu specjalistycznego do żłobka w Poznaniu przy ul. Czechosłowackiej 8

Data publikacji: 27.02.2019 

Informacja o wynikach postępowania

Informacje o ogłoszeniu

Opis przedmiotu zamówienia

Ocena oferty

Zamawiający

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5

Załacznik nr 6