Metody pracy w żłobku

Zabawy Paluszkowe

Zabawy można stosować od najwcześniejszych dni życia dziecka. Początkowo będzie ono bierne, ale w miarę wzrastania jego zaciekawienie własnymi częściami ciała będzie rosło. Wówczas coraz aktywniej zacznie uczestniczyć w zabawach, aż do momentu, kiedy samo będzie...

czytaj dalej

Zabawy FundaMentalne

Zabawy FundaMentalne to program wspomagania rozwoju dzieciw wieku od 0 do 6 lat.  Zabawy są adresowane do rodziców i opiekunów, którzy chcą współpracować z dzieckiem w celu osiągnięcia jego harmonijnego i wszechstronnego rozwoju.  Dziecko rodzi się z  liczbą komórek...

czytaj dalej

Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak

Odimienna metoda nauki czytania jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu od samego początku. Odimienna, ponieważ naukę zaczynamy od imienia dziecka. Polega na stwarzaniu takich sytuacji...

czytaj dalej

Metoda Klanzy

Metoda KLANZY to powtarzalny sposób organizowania spotkań ludzi, uwzględniających: Nawiązywanie kontaktów prowadzącego z grupą i w grupie pomiędzy uczestnikami z wykorzystaniem zabaw integracyjnych. Dbałość o dobrą atmosferę – życzliwości, otwartości, akceptacji i...

czytaj dalej

Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne

Metoda ta wspiera i stymuluje rozwój dziecka. Nadrzędnym celem tej metody jest osiągnięcie wewnętrznego spokoju, uświadomienie sobie własnej wartości, odprężenie się, zrelaksowanie, a także rozwijanie wzajemnych kontaktów i porozumiewanie się poprzez ćwiczenia. Można...

czytaj dalej