Metody pracy w przedszkolu

Origiami – czyli twórcze składanie papieru.

Origami jest ciekawą techniką plastyczną, która daje bardzo wiele możliwości. Może stanowić doskonałe ćwiczenia kompozycyjne, zabawowe, relaksacyjne i wyciszające. Składając papier dziecko uruchamia wiele zmysłów, dzięki czemu rozwija myślenie twórcze, konstrukcyjne,...

czytaj dalej

Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak

Odimienna metoda nauki czytania jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu od samego początku. Odimienna, ponieważ naukę zaczynamy od imienia dziecka. Polega na stwarzaniu takich sytuacji...

czytaj dalej

Metoda Klanzy

Metoda KLANZY to powtarzalny sposób organizowania spotkań ludzi, uwzględniających: Nawiązywanie kontaktów prowadzącego z grupą i w grupie pomiędzy uczestnikami z wykorzystaniem zabaw integracyjnych. Dbałość o dobrą atmosferę – życzliwości, otwartości, akceptacji i...

czytaj dalej