Nauczyciel prowadzący grupę przedszkolną DELFINKI – oddział I

O sobie:

Obecnie pracuję w Przedszkolu Kaczka Dziwaczka, gdzie sprawuję opiekę i prowadzę zajęcia dydaktyczne w grupie „Delfinki”. Staram się, aby moi podopieczni każdego dnia doświadczali czegoś nowego, przez co w najróżniejszy sposób poznawali otaczający ich świat. Pragnę wzbudzać w dzieciach chęć do  samodzielnego działania poprzez stawianie im wyzwań adekwatnych do wieku i możliwości. Pamiętając o indywidualności każdego dziecka, staram się, aby czas spędzony w przedszkolu był czasem, w którym dzieci nawiązują przyjazne relacje z rówieśnikami. Ważną kwestią jest dla mnie nauka empatii i współdziałania w grupie. Ukończone przeze mnie szkolenie: „Porozumienie  bez przemocy” pomaga mi na co dzień w kontaktach zarówno z dziećmi jak i rodzicami. Stawiam na współpracę z rodzicami, wierząc, że w ten sposób można pomóc  dziecku przeżyć szczęśliwe dzieciństwo. W swoją pracy łączę wiedzę z praktyką, nie zapominając przy tym: o życzliwości, radości i otwarciu się na potrzeby najmłodszych.

Doświadczenie:

  • od 08.2013 – praca w Prywatnym Przedszkolu Kaczka Dziwaczka
  • kilkukrotnie organizowałam letnie półkolonie z ramienia Fundacji Pomocy Ludziom „Jest Nadzieja”
  • prowadzenie letnich kolonii edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, podczas których sprawowałam funkcje wychowawcy grupy
  • indywidualna opieki nad dziećmi – liczne praktyki zarówno w przedszkolu jak i w szkole podstawowej
  • prowadzenia zajęć wyrównawczych dla dzieci z trudnościami rozwojowymi
  • kierownik wycieczek szkolnych

Ukończyłam:

  • studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, kierunek Pedagogika: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
  • kurs wycieczek szkolnych