3Wspólna zabawa rodziców z dzieckiem jest potrzebna zarówno dziecku, jak i rodzicom: dziecku – ponieważ wspomaga jego rozwój, rodzicom – ponieważ dostarcza wielu informacji na temat rozwoju dziecka, i także wspomaga ich rozwój. Rodzice powinni bawić się z dzieckiem od pierwszych tygodni jego życia. Zabawa odgrywa w rozwoju dziecka wielostronną rolę, wpływa na rozwój poznawczy, na sferę emocjonalno- motywacyjną, a także na kształtowanie się osobowości dziecka. Istotną rolę co do rodzajów zabaw stanowi wiek dziecka.

1 etap- „Obserwuję i słucham”

Już od pierwszego dnia życia dziecka rozwijają się u niego zdolności sensomotoryczne. W trakcie czynności pielęgnacyjnych rodziców dostarcza dziecku wielu bodźców- zmiana miejsca położenia, podnoszenie, przytulanie, postrząsanie grzechotką. Powszechnie wiadomo, że im więcej różnorodnych bodźców dociera do dziecka, tym szybciej i płynniej następuje jego rozwój. Dlatego też każdy rodziców powinien „bawić się” z dzieckiem w trakcie czynności pielęgnacyjnych i nie tylko. Wszystkim czynnościom powinna towarzyszyć mowa. Sprzyja to rozwojowi mowy dziecka. W tym etapie (okres niemowlęcy) zabawki powinny znajdować się w zasięgu rąk dziecka i powinny być były często zmieniane, gdyż dzięki temu zmienia się również świat doznań dziecka.

2 etap- „Badam i sprawdzam”

Po okresie rozwoju zdolności sensorycznych dziecko próbuje chwytać zabawki. Może ono „badać” różne przedmioty za pomocą dotyku, podrzucania ich, stukania, oglądania i wkładania do buzi. Rola rodzica w tym etapie polega na dostarczanie mu nowych przedmiotów. Należy jednak pamiętać, że niemowlę ma większe szanse na rozwijanie czynności manipulacyjnych i poznawanie wciąż nowych przedmiotów w otoczeniu przy udziale rodziców.

3 etap- „ Naśladuję”

Zabawa dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa znacznie się różni od zabawy w wieku niemowlęcym. Dziecko, które chodzi, nie musi już czekać na dostarczenie zabawki, samo może wybierać te z nich, które najbardziej je interesują.  Jednak rola rodzica w zabawie z dzieckiem dwu-, a potem trzyletnim nie zmniejsza się, ale jedynie ulega pewnym przeobrażeniom. Zabawa małego dziecka nie powstaje spontanicznie, lecz pod kierunkiem dorosłego i we wspólnej działalności z nim. Dziecko obserwuje uważnie codzienne zachowania dorosłych, czynności, które wykonują, a następnie odtwarza działanie. Jeżeli rodzic nie pokaże dziecku w tym wieku, jak może bawić się różnymi zabawkami, to nie będzie ono okazywało zainteresowania zabawą.

4 etap- „Tworzę”

4 etap rozwija się około 3 r. ż – jest to etap tzw. zabaw konstrukcyjnych i tematycznych.  Dobrze jest, jeśli rodzice pozostawiają wtedy dziecku pełną swobodę w wyborze tematu oraz sposobu jego realizacji i wykorzystanych do tego celu przedmiotów.

Należy pamiętać, że zabawa na każdym etapie życia nie może być traktowana jako wypełniacz czasu, powinna być kreatywna na każdym etapie jego rozwoju. Ważne jest, abyś drogi rodzicu aktywnie uczestniczył w zabawie, bo to dzięki Tobie dziecko poznaje otoczenie, najbliższe osoby i siebie.