Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do wspomagania dzieci w rozwoju umysłowym. Jeżeli będzie się to czynić umiejętnie, to można będzie skutecznie rozwinąć ich uzdolnienia matematyczne. Badawcza  analiza losów szkolnych dzieci wskazuje bowiem, że uzdolnienia matematyczne ujawniają się już w wieku przedszkolnym. Realizacja tego programu pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole.