Zabawy Paluszkowe

Zabawy można stosować od najwcześniejszych dni życia dziecka. Początkowo będzie ono bierne, ale w miarę wzrastania jego zaciekawienie własnymi częściami ciała będzie rosło. Wówczas coraz aktywniej zacznie uczestniczyć w zabawach, aż do momentu, kiedy samo będzie...

Zabawy FundaMentalne

Zabawy FundaMentalne to program wspomagania rozwoju dzieciw wieku od 0 do 6 lat.  Zabawy są adresowane do rodziców i opiekunów, którzy chcą współpracować z dzieckiem w celu osiągnięcia jego harmonijnego i wszechstronnego rozwoju.  Dziecko rodzi się z  liczbą komórek...

Metoda Klanzy

Metoda KLANZY to powtarzalny sposób organizowania spotkań ludzi, uwzględniających: Nawiązywanie kontaktów prowadzącego z grupą i w grupie pomiędzy uczestnikami z wykorzystaniem zabaw integracyjnych. Dbałość o dobrą atmosferę – życzliwości, otwartości, akceptacji i...